«Livet avspeiles i hendene våre»
Foredrag v/ Torkil Kjelstrup Påmelding

« Akkurat som fingeravtrykkene våre er unike, er hendene også det. Ved å se på linjer, mønstre og former
i hånden og fingrene, kan jeg se dine styrker og svakheter innenfor mange emner som behov angående
arbeid og fritid, kjærlighetsforhold, følelsesmessige og mentale føringer, hvordan du har benyttet dine
medfødte evner og hva det kommende året bringer. Gjennom å bli kjent med sammensetningen av dine
forskjellige sider og behov, er det lettere å bruke egenskapene sine riktig for å utnytte dem på best mulig
måte.
På foredraget forteller jeg om håndanalyse som metode, hva det er og hvordan det fungerer i praksis. «
Håndanalyse eller kiromanti er en svært gammel vitenskap. Torkil er elev av James Holliman og har drevet
og analysert hender siden 1989 og reist over hele Norge med håndanalyse.
Torkil bruker den gamle vitenskapen videreutviklet ved amerikansk forskning tilrettelagt for det moderne
mennesket som ønsker å forstå seg selv og bruke sine ressurser hensiktsmessig, og utvikle seg personlig
og åndelig.
Han har også tidligere holdt grunnkurs trinn 1 og videregående trinn 2.
Kursene er åpne for alle som ønsker å lære å lese i hender.

Pris for foredrag avtales til det enkelte arrangement.

Torkil Kjelstrup   –  Hybbestadveien 47   –   3280 Tjodalyng  –   Tlf +47 91688294   –   Mail torkil@hand-analyse.no