KURS I HÅNDANALYSE
– Grunnkurs og videregående kurs

25-26 februar 2017 – Håndanalyse grunnkurs i Oslo – Unity senteret –

Ta gjerne kontakt hvis du er interessert i dette kurset

«Håndanalyse – hva hendene forteller»

I følge Torkil avspeiles livet i hendene våre. Akkurat som fingeravtrykkene våre er unike, er hendene også
det. Ved å se på linjer, mønstre og former i hånd og fingrer, kan du lære om dine styrker og svakheter,
muligheter, kjærlighetsforhold, følelsesmessige blokkeringer og hva det kommende året bringer. Torkil har
drevet for seg selv med håndanalyse i mange år og er elev av James Hollimann.
Håndanalyse er en svært gammel vitenskap. Torkil bruker den gamle vitenskapen videreutviklet ved
amerikansk forskning tilrettelagt for det moderne mennesket som ønsker å bruke sine ressurser, og utvikle
seg personlig og åndelig. Torkil selv har drevet og analysert hender siden 1989 og reist over hele Norge.
Han har også tidligere holdt grunnkurs (trinn 1 ) og videregående (trinn 2). Kurset er åpent for alle som ønsker
å lære å lese i hender. Denne langhelgen vil du lære de grunnleggende prinsipper i håndanalyse. Du må
selv jobbe videre for å bruke kunnskapen til privat bruk, eller veiledning av andre mennesker som
terapeut.
Til kurset trenger du en stor vinkellinjal (23 cm) og et skyvlær.

Videregående kurs blir kunngjort eller settes opp etter nærmere avtale.

Prisen for grunnkurset er kr.2200,- Trygdede Kr.1800,
Tidligere kursdeltakere kan delta for kr 500,- for gjenoppfriskning.
Påmelding ved innbetaling av depositum kr. 500 til knr.05392238850

Ytterligere info og påmelding torkil@hand-analyse.no : eller tlf 91 68 82 94

Torkil Kjelstrup   –  Hybbestadveien 47   –   3280 Tjodalyng  –   Tlf +47 91688294   –   Mail torkil@hand-analyse.no